Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arabuluculuk Komisyonu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AKSARAY İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK KOMİSYONU

Hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabulucuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde; İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için  İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

30439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Asil Üye

Mustafa DOĞAN İl Müdürü mustafa.dogan
@ktb.gov.tr
 

 

 Mümin BERKİl Müdür Yardımcısımumin.berk
@ktb.gov.tr
 
 
   Yusuf ALTINMüze Müdürü yusuf.altın
@ktb.gov.tr

Yedek Üye
 Çağatay VANİl Halk
Kütüphane Müdürü
cagatay.van
@ktb.gov.tr
 


Seyfi BABUR
Araştırmacı (Ö.)
Personel ve İdari İşler Müdür V. 
seyfi.babur
@ktb.gov.tr