Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İlkler ve Enler

 • Arif-i Billah, Kutb'ul Evliya Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba'nın Aksaray'da yaşadığını ve türbesinin Aksaray'da olduğunu,
 • Anadolu Erenlerinden Tapduk Emre ve talebesi Yusnu Emre'nin Aksaray'da yaşadıklarını ve türbelerinin Aksaray'da olduğunu,
 • II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin Şeyhülislamı Zenbilli Ali Cemâlî Efendi'nin Aksaraylı olduğunu,
 • 7 bin evliyanın metfun bulunduğu, dünyadaki üç büyük kabristandan biri olan Dar'ül Ervah'ın Aksaray'da olduğunu,
 • Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’da oluşturulan Aksaray semtinin 1470 yılında Aksaray'dan iskân ettirilen hemşehrilerimiz tarafından kurulduğunu,
 • Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarlan'ın türbesinin Aksaray'da olduğunu,
 • Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin ünlü sadrazamı Pîrî Mehmed Paşa'nın Aksaraylı olduğunu,
 • IV. Murad'ın 1638 yılında gerçekleştirdiği İran seferinde şehit düşen Bağdat Fatihi Meşhur Genç Osman'ın Aksaraylı olduğunu,
 • Tasavvuf tarihinde "Aşkın Kurbanı" olarak anılan İsmâil Ma‘şûkī'nin ve babası Pîr Ali Sultan'ın Aksaraylı olduğunu,
 • Tasavvuf alanında büyük divanları olan Seyf-i Fergânî, Yûsuf Hakîkî Baba veHasan Rızâî-i Aksarayî'nin Aksaray'da bulunduklarını,
 • Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregorios Nazions'un Aksaray’da yaşadığını,
 • Dünyanın en büyük ikinci kanyonu Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nin,
 • Kapadokya Bölgesinde en çok Yeraltı Şehri'nin,
 • Kuş cenneti ve foto safari alanlarına sahip Tuz Gölü’nün,
 • Orta Anadolu’nun ikinci büyük dağı Hasan Dağı'nın,
 • Dünyanın en büyük kervansarayı Sultanhanı'nın,
 • Kapadokya'nın kalbi Narlı Göl’ün,
 • Şifa kaynağı Ziga kaplıcalarının Aksaray’da olduğunu,
 • 11 bin yıllık tarihiyle Orta Anadolu'nun ilk köy yerleşkesi Aşıklı Höyük'ün,
 • Anadolu'da ilk "Kale Kent Modeli" Güvercinkayasının'nın,
 • İlk çağlarda Orta Anadolu'nun ticaret ve maden şehri olan Acemhöyük'ün
 • Kapadokya isim merkezinin,
 • Türkiye’nin en önemli Mumya Müzesi’nin Aksaray’da olduğunu,
 • Türkiye’de kurulan ilk un fabrikası Azmi Milli’nin,
 • Dünya tekstil devi Colins'in ,
 • Türkiye’nin en büyük kamyon fabrikası MERCEDES-BENZ’in,
 • Türkiye’nin en önemli süt ürünleri üretim tesisi SÜTAŞ'ın,
 • Türkiye'nin en önemli silo üreticileri OBİAL ve MYSİLO'nun,
 • Türkiye'nin en büyük transmikser fabrikası IMER'in,
 • Türkiye'nin en önemli şeker fabrikalarından biri olan Balküpü'nün,
 • Türkiye'nin en büyük Doğalgaz Depolama Tesisi'nin,
 • Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası BRİSA'nın,
 • Dünyanın en önemli Halı Tamir atölyelerinin Aksaray'da olduğunu,
 • Çerezlik Ay Çiçeği, Kabak Çekirdeği, Ceviz ve Tahıl ürünlerinin yanı sıra Yonca Bitkisi, Kırmızı Et ve Hayvansal Gıda Üretiminde Aksaray'ın ülke ekonomisinde önemli bir pay sahibi olduğunu;
 • Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde "Anadolu’da Ben Aslan Gördüm" dediği Malaklı Köpeği'nin ana vatanının Aksaray olduğunu biliyor muydunuz?