Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıkları

Aksaray Tarihi, Kentsel, Anıtsal ve Doğal Taşınmaz Kültür Varlıkları 
Envanter Yer Alanlar

1. Arkeolojik Sit ve Örenyerleri                                 186

2. Kentsel Sit Alanları                                               12

3. Anıtsal Yapılar                                                      673

4. Doğal Sit ve Anıt Ağaçlar                                      10

TOPLAM :                                                      881


Aksaray Müzesi̇nde Bulunan Taşınır Kültür Varlıkları

1. Arkeolojik Eserler                                                 6.514

2. Etnografik Eserler                                                 816

3. Sikkeler                                                               8.553

4. Fosil ve İskelet                                                     2

5. Tablet                                                                  1

6. Mühür ve Mühür Baskısı                                        207                       

TOPLAM:                                                                 16.093