Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

II. KILIÇARSLAN (1113-1192)

Anadolu Selçuklu Devletinin V. hükümdarı, I. Mesut'un oğludur. Cesaretiyle bilinen II. Kılıçarslan, 1176 Miryakefalon Zaferiyle Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmış, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Haçlılara karşı da önemli mücadeleler vermiştir.

Hükümdarlığı döneminde Anadolu'da büyük imar ve iskân faaliyetleri başlamış, II. Kılıçarslan bu imar çalışmalarını en çok da ikinci başkent olarak gördüğü Aksaray'da yoğunlaştırmıştır. Aksaray'ı yeniden inşâ ederek burayı askerî bir üs haline getiren II. Kılıçarslan, Türkistan'dan getirdiği âlim ve tâcirleri şehre yerleştirerek Aksaray'ı önemli bir ilim ve ticaret merkezi yapmıştır. II.Kılıçarslan ekseri bu şehirde oturup, seferlerine de buradan çıktığı için, Aksaray "Darü'z-Zafer" olarak anılmıştır. 37 yıllık yönetimi sırasında Aksaray'a ayrı bir önem veren II. Kılıçarslan, gazâ rûhunun bozulmaması için, buraya yapılacak iskânlara büyük hassasiyet göstermiştir.

II. Kılıçarslan siyasi kudreti, askeri irâde ve geniş görüşü  ile  tarihin büyük şahsiyetlerinden  biridir.  Ancak hükümdarlığının son dönemlerinde ülke topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırması siyasi bir bölünmeye sebep olmuş, bir müddet sonra şehzadeler arasında taht kavgaları başlamıştır. II. Kılıçarslan bu taht kavgaları esnasında çok sevdiği Aksaray'da 1192 yılında vefat etmiştir. Türbesi Aksaray'da Kırkgızlar Tepesinde bulunmaktadır.