Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YUNUS EMRE (1240-1320)

Yunus Emre, Anadolu’da yetişmiş şair ve mutasavvıfların öncülerindendir. Sözleri ve fikirleriyle medeniyet tarihimiz içerisinde müstesna bir yere sahip olan Yunus Emre, 1240 yılında Aksaray sınırları içerisinde yer alan Güzelyurt - Sivrihisar Köyü'nde doğmuş, Ortaköy - Sarıkaraman Köyü'nde yaşamını sürdürüp, Ziyaret Tepe'de bugünkü türbesinin bulunduğu yerde Hakka yürümüştür. Hocası Tapduk Emre'nin türbesi de yine aynı bölgede, Tapduk Köyünde bulunmaktadır. Yunus Emre'ye dair önemli kayıtlardan biri olan Hacı Bektâş Velâyetnamesinde geçen anlatımlar da, bu bölgenin özellikleriyle örtüşmektedir.  

Yunus Emre, İslam tasavvuf geleneğiyle yetişmiş, tasavvuf dünyasının yıldızı makamına erişmiştir. O, tasavvuf yolunda çıktığı aşk yolculuğunda daima Hakk'ı aramanın, O'na layık bir kul olmanın gailesini gütmüş, bu yolculuğun nihayetinde aradığını bulmuş, zaman ve mekâna mahkûm olmadan çağları aşan bir ses olmuştur. Türbesi Aksaray'da bulunan Yunus Emre'nin evrensel mesajları tüm dünyaya ulaşmış, o, sevgi dilinin ortak adı olmuştur.