Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ŞEYHÜLİSLAM ZENBİLLİ ALİ CEMÂLİ EFENDİ ( ? -1526)

Zenbilli Ali Efendi, Cemâleddin Aksarâyî'nin torunlarındandır. Osmanlı âlim ve velilerinin meşhurlarından olup, 8. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde Şeyhülislâmlık yapmış olan Zenbilli Ali Cemâli Efendi, XV. yüzyılda Aksaray'da doğmuştur. Zenbilli Ali Efendi eğitimine ilk olarak memleketinde başlamış, İstanbul ve Bursa'da tahsilini devam ettirmiştir. Dedesi Cemâleddin Aksarâyî'ye nisbetle Cemâlî ismiyle de anılan Zenbilli Ali Efendi, uzun süre müftü ve müderrislik görevlerinde bulunmuştur.

Zenbilli Ali Cemâli Efendi halkın sorularını evinin penceresinden sarkıttığı zenbil vasıtasıyla alıp, cevabını da aynı yolla verdiği için “Zenbilli” mahlasıyla da anılmıştır. Fıkıh alanında önemli eserleri olan  Zenbilli Ali Cemâli Efendi, 1526 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türbesi, Fatih Semtinde Zeyrek Mahallesindedir.