Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

SADRAZAM PÎRİ MEHMET PAŞA (1463 - 1532)

Sadrazam Pîrî Mehmet Paşa, Cemâleddin Aksarâyî'nin torunlarındandır. Babası, Çelebi Halife olarak da bilinen Şeyh Cemâl Halvetî, II. Bayezid dönemi Halvetiyye meşâyihinden olup bu tarikatın Cemâliyye kolunun kurucusudur. Aksaray'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olan Pîrî Mehmed Paşa, medrese tahsiline babasının Halvetiyye şeyhi olarak bulunduğu Amasya'da başlamış ve İstanbul'da tamamlamıştır.

Pîrî Mehmet Paşa, Osmanlının yükselme döneminde önemli devlet görevlerinde bulunmuş, uzun süre kadılık yapmıştır. II. Bayezid döneminde Anadolu Defterdarı olan Pîrî Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonrasında vezîr-i âzamlık makamına yükselmiştir. Bu görevini Kânûni Sultan Süleyman döneminde de devam ettiren Pîrî Mehmet Paşa, 1523 yılında sadrazamlık görevinden ayrılarak Silivri'ye yerleşmiş ve 1532'de  burada vefat etmiştir.