Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

BAĞDAT FATİHİ GENÇ OSMAN (1621-1638)

1621 yılında Aksaray'ın Dorikini (Genç Osman) Köyü'nde doğmuştur. Güreş, okçuluk ve kılıç kullanmada mâhirdir. Padişah IV. Murad'ın Bağdat Seferi sırasında Aksaray'a uğramasıyla orduya katılmak istemiş fakat yaşının küçük olması nedeniyle orduya alınmamıştır. Gizlice Osmanlı ordusuna katılan Aksaray'ın yağız delikanlısı Genç Osman, Bağdat'ın fethi sırasında burçlara sancağı dikmiş ve orada 17 yaşında şehit olmuştur.

IV. Murad Han'ın şöyle dediği rivayet edilir; ''Keşke Bağdat'ı fethetmeseydim de Genç Osman'ım ölmeseydi.” Kayıkçı Kul Mustafa tarafından kaleme alınan Genç Osman destanında şu ifadelere yer verilmiştir.

Genç Osman dediğin bir küçük uşak,
Beline bağlamış ibrişim kuşak,
Askerin içinde birinci uşak,
Allah Allah deyip geçer Genç Osman...

Genç Osman dediğin bir küçük aslan,
Bağdatın içine girilmez yastan,
Her ana doğurmaz böyle bir aslan,
Allah Allah deyip geçer Genç Osman...