Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Pîr Ali Sultan Aksarâyî

PÎR ALİ SULTAN AKSARÂYÎ
(1476-1539)

Anadolu'da yetişmiş din âlimlerinden biri olan Pîr Ali Sultan, 1476 yılında Aksaray'da doğmuştur. Türbesindeki mezar kitabesine göre asıl adı Bahaeddin Ali'dir. Bayrâmi Melâmiliğine dair kaynaklarda ise adı Alâeddin Ali şeklinde geçmektedir. Talebesi Abdurrahman el-Askeri onun halk arasında Sultan Pir Ali diye tanındığını belirtir. Tasavvufta Melâmiyye yolundan yetişmiş olup, Bıçakçı Ömer Dede’nin halifelerinden Bünyamin Ayâşi'den sonra kutbiyyet makamına geçmiş ve Aksaray'da irşâd faaliyetlerinde bulunmuştur. Pir Ali Aksarâyî'nin geniş bir nüfuza sahip olduğu ve ona çok sayıda kişinin intisap ettiği anlaşılmaktadır.

Pir Ali Sultan Aksarâyî, tasavvuf ve ilim yolunda üstün derecelere ulaşmış büyük bir sûfîdir. Osmanlı hükümdarı Kânûni Sultan Süleyman İran Seferine çıktığında Pir Ali’yi Aksaray'da ziyaret etmiş ve onu İstanbul'a davet etmiştir. Ancak Pir Ali Sultan, padişahın bu isteğini geri çevirmiş ve kendi yerine oğlu İsmail Mâşûki'yi payitaht’a göndermiştir.

Pir Ali Sultan 1539 yılında Aksaray’da vefat etmiştir. Türbesi Taşpazar Mahallesinde bulunmaktadır.