Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ağaçören

Ağaçören ilçesinin tarihi MÖ 5 binlere yani Kalkolitik Çağa kadar gitmektedir. Yapılan yüzey araştırmalarında ilçe sınırları içerisinde çok sayıda höyük ve yerleşim yeri saptanmıştır. Yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda toplanan verilere göre Kalkolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bölgede yaşam olduğu anlaşılmaktadır. Kızılırmak havzası içerisinde yer alan Ağaçören'de Karacaören, Eskibağ, Harmanyeri, gibi höyüklerle Yağmur höyük köyünde yer alan höyükte bu kesintisiz iskanı görmek mümkündür. İlçede irili ufaklı çok sayıda Frig, Helenistik ve Roma dönemlerine tarihlenen Tümülüsler buradaki eski devre ait yaşamın bir belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizanslılar zamanında Kapadokya sınırları içerisinde kalmıştır. Bu zamana ait belgeler ilçe sınırları içinde kalan Taşkale ve Kilise mevkilerinde ki kalıntılardan anlaşılmaktadır.

Türklerin Anadolu’ ya girmesiyle beraber bu bölgeye Oğuzların Peçenek koluna mensup Türkmenler 12. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başlamışlar, Anadolu Selçuklularına bağlı olarak kalmışlardır. Bu devletin yıkılmasıyla bölgeye önce Karamanoğulları, daha sonrada Kadı Burhaneddin Beyliği hakim olmuştur.

Bölgeye Osmanlı devleti 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde hakim olmuş ve dönem içerisinde ismi "Panlı" olarak geçmiştir. Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra işgale uğrayan Anadolu'nun çeşitli yerlerinden göçmen akınları olmuştur. İlçe 1961 yılına kadar "Panlı" ismi ile anılmış daha sonra Ağaçören olarak Şereflikoçhisar'a bağlı iken 1989 yılında Aksaray'ın vilayet olmasıyla Aksaray'a bağlanmıştır.

Ağaçören ilçesi İç Anadolu bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünün güney doğusunda yer alır. İlçenin yüz ölçümü Harita Genel Müdürlüğü verilerine göre 407 km² rakımı 1100 metredir. Nüfusu TÜİK verilerine göre 7.633'tür. İlçe bir plato görünümünde olup doğu yakası Hasandağı'nın volkan tüfleri ile kaplı olup genelde yapısı tozlu ve çoraktır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ağaç türü bitkiler küçük akarsu boylarında yetişen söğüt, kavak ve iğde ağaçlarıdır. İlçenin belli başlı tek akarsuyu Peçenek Özü Çayı'dır. Tuz gölüne yakın olmasından dolayı gölün buharlı ve tuzlu havasından etkilenmektedir. Halk genelde tarımla uğraşmakta; buğday, arpa, nohut, fasulye, şeker pancarı yetiştirmektedir.

Bağlı Köyler:

Abalı
Abdiuşağı
Ahırlı
Avşar
Camili
Çatalçeşme
Dadılar
Demirci
Göllü
Göynük
Güzelöz
Hacıahmetlidavutlu
Hacıahmetlitepeköy
Hacıismailli
Hüsrevköy, 
Kaşıçalıklar
Kederli
Kılıçlı, 
Kırımini
Kurtini
Kütüklü
Oymaağaç
Sarıağıl
Sarıhasanlı
Sofular
Yağmurhüyüğü
ve Yenicedir.

Önemli Telefon Numaraları:

- Kaymakamlık: (0382) 331 2100
İlçe Belediye Başkanlığı: (0382) 331 2007
İlçe Jandarma Komutanlığı: (0382) 331 2706
İlçe Emniyet Amirliği: (0382) 331 2238
İlçe Devlet Hastanesi: (0382) 331 3076