Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kalkolitik Çağ

Akeramik ve Keramik Neolitik Çağı takip eden tarih öncesi kültür dönemlerinden ilki Kalkolitik Çağdır. Kalkolitik Çağ, özellikle bakır madeninin; alet, silah, araç-gereç yapımında gitgide çoğalan oranda kullanılması ile tanımlanabilir. Yaklaşık MÖ 5900-3200 yılları arasını kapsayan bu devirde ayrıca, sabanın kullanılmasıyla tarımsal ürünlerde eskiye oranla üretim artmış, evcil hayvan sayısı çoğalmıştır. Artan nüfusla birlikte yerleşmelerin sayısı da artmıştır. Köyler gitgide büyüyerek kasabalara dönüşmüş, çanak çömlek yapımı ileri bir safhaya ulaşmış, estetik ve sanatsal yönünden de oldukça ileri bir düzeye ulaşılmıştır.

Aksaray’da yapılan kazı ve yüzey araştırmaları ile Kalkolitik Çağda yaşamın kesintisiz olarak devam ettiği saptanmıştır. Apsarı (Çatalsu) köyündeki Güvercinkayası höyüğünde MÖ 5200-4800, İstanbul Üniversitesi ve Aksaray Müzesi ile birlikte yapılan kazılarda bu dönem özelliklerini yansıtan mimari ve küçük buluntular, Aksaray'daki Kalkolitik yaşam hakkında önemli sayılacak bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Kendine has çanak çömleği ile Güzelyurt (Gelveri) Yüksek Kilise Kalkolitik devirde bölgemiz ve diğer bölgelere etkisi bakımından çok önemli bir yerleşme olarak bilim alemindeki yerini almıştır. Bu iki yerleşme dışında yörede yapılan yüzey araştırmalarında çok sayıda höyükte Kalkolitik Çağ karakteristiğini yansıtan buluntulara rastlanılmıştır.