Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Abbasiler Dönemi

Müslümanlar Anadoluda, Çukurova ve Toros dağlarının eteklerine kadar gelmişlerdi. Abbasi Halifesi Harun-er Reşid zamanında (803) Heraklie Kalesi fethedilmiştir. Halife Harun-er Reşid, Hareklius Hanedanından bir prensesle evlenerek, vergi vermek şartı ile şehri Bizanslılara geri vermişti. Halife El Me'mun zamanında Bizans imparatoru Teofilis, Torosları aşarak Tarsus ve Masise (Ceyhan) çevresini yağmalamış, buralardaki müslümanlardan ikibine yakınını kılıçtan geçirmiş, onbine yakınını esir almıştır (831).

Yine bu tarihe kadar verilen vergiyi de ödememiştir. El Me'mun bunun üzerine tekrar sefere çıkmış, Gülek boğazını aşarak Heraklie'yi ikinci defa fethetmiştir. Kardeşi Ebul İshak ve oğlu Abbas'ı değişik yönlere gönderirken, Yahya ibn-i Aksemilde Tyana (Tuvana-Kemerhisar)'yı almıştır. Çevredeki bir çok muhkem kaleyi de fethetmiştir. Niğde ile Archaleis arasındaki çayırlıklar, otlaklar ve buğday ambarlarının bulunduğu ve hıristiyanların dini merkezleri olan Selime, Belisırma, Ihlara fethedilmiştir. Buralar Halifeye cizye (bir nevi tazminat) vermeyi kabul etmişlerdir.