Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Salon Tahsis İşlemleri

1. Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının mesai saatlerinde (09:00/16:00) +90 (382) 2155268 numaralı telefondan öğrenilmesi, 
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması, 
3. Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4. Talep yazısının ya da talep dilekçesinin hazırlanarak aşağıdaki belgelerin eklenip İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Not: Salon tahsis talebinde bulunan kurum, kuruluş, özel kişiler tarafından Ziraat Bankası şubesinden yapılacak ödemeler; DÖSİM Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası’ndaki 20.68.01 numaralı kurumsal tahsilat işlemi hesap koduna açıklamalı olarak yapılacaktır.

Dilekçe
Sözleşme