Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Salon Tahsis İşlemleri

Salon Tahsis İşlemleri

1.Tahsisi istenilen tarihin uygun olup olmadığının mesai saatlerinde (09:00/16:00), (382) 215 52 68 nolu telefondan öğrenilmesi, 
2. Sözleşme metninin düzenlenip imzalanması, 
3.Sözleşmede belirtilen tahsis saatlerinden talep edilen saatin belirlenerek ücretinin yatırılması, 
4.Talep yazısının/ yada talep dilekçesinin hazırlanarak yukarıdaki belgelerin eklenip İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Salon tahsis talebinde bulunan kurum- kuruluş- özel kişiler tarafından Ziraat Bankası şubesinden yapılacak ödemeler; DÖSİM Merkez Müdürlüğünün Ziraat Bankası’ndaki 20.68.01 nolu kurumsal tahsilat işlemi hesap koduna açıklamalı olarak yapılacaktır.

DİLEKÇE 
SÖZLEŞME