Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şerh-i Hadis-i Erba’în

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın en çok bilinen eseri, “Şerh-i Hadis-i Erba’în” adlı kırk hadisi derlediği küçük bir risalesidir. Kırk hadis derleme ve bunları şerh etme geleneği peygamberimizin müjdesine ermek için büyük İslam âlimleri arasında oldukça yaygındır. Bu risalede yer alan hadislerden on altı tanesi hem Buhari’de hem de Müslim’de yer almaktadır. Sadece Buhari’den nakledilen beş hadis, sadece Müslim’den nakledilen on beş hadis yer almaktadır. Her iki muhaddisten rivayet edilen hadis sayısı toplamda otuz ikidir. Bu da hz. Pirin derlediği hadislerin sıhhat derecesini göstermektedir. Geriye kalan sekiz hadisin dördü Süneni Erbaa’da yer alırken, dördü Kütüb-ü Sitte dışındaki eserlerde bulunmaktadır.