Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Zikir Risalesi

Somuncu Baba’nın tarikat adabını özetleyen bu eser, muhteva yönünden incelendiğinde altı ana başlık halinde teşekkül ettiği görülmektedir. Birinci başlıkta; besmele, hamdele ve salveleden sonra tarikatın temel esası ve “Lailahe illallah” cümlesinin öneminden bahsedilmektedir. İkinci başlıkta; meşayıhın, müridleri için zikir olarak “Lailahe illallah” cümlesini tercih sebepleri üzerinde durulmaktadır. Üçüncü başlıkta; zikrin kısımlarından, dördüncü başlıkta zikir adabından bahsedilmektedir. Beşinci başlıkta, mesleğe sülûk edenlere tavsiyelerde bulunulurken, altıncı başlıkta tac ve hırka giyilmesi ile alakalı esaslar zikredilmektedir.